PG. DE LA GENERALITAT, 4
08500 VIC

tel
93 885 03 01